EK, DIE ONDERSTEUNER

Jy as die ondersteuner het verseker ook ondersteuning nodig en self gaan jy deur verskillende fases en beleef jy ook jou eie krisesse en seer. Dit is baie belangrik dat jy ‘n ondersteuningsnetwerk en ‘n plan in plek het, sodat jy behoue kan bly en ‘n sterker persoon aan die anderkant kan uitkom.