Manipulasie

Een van die kenmerke van iemand wat aan Bipolêre Gemoedsversteuring ly, is dat hulle manipulerend kan wees.

Manipulasie kom meestal sterk na vore tydens maniese fases. Jou geliefde kan dalk baie kort van draad wees, hul ervaar erge irritasie en hul kan baie onbillik teenoor jou as ondersteuner optree. Dit is in hierdie tye dat jou geliefde soms baie subtiel en ander kere blatant openlik manipulerend teenoor jou optree. Hul rig versoeke en dreigimente om hul sin te kry. En wanneer ‘n Bipolêre lyer manies is, wil jy nie met hom of haar swaarde kruis nie… Jy wil te alle tye konfrontasie en konflik in sulke tye vermy.

Maar wil jy nou meer, die manipulasie gogga steek ook sy kop uit wanneer manie ver en afwesig is. Hier gebeur dit baie meer subtiel, en jy sal dit aan die begin nie eens agterkom nie, tot op ‘n dag wat dit jou dalk soos ‘n hammer tussen die oë slaan dat dit is wat hier aan die gang is!

Wees bewus van hierdie kenmerk in jou geliefde se optrede. Daar is sekere dinge waaroor jy vooraf besluite moet neem, en dan daarby moet hou wanneer dit later vir jou voel of jy in ‘n blik gedruk word deur manipulerende gedrag.

Bipolêre geliefdes kan sonder dat hul bewus is daarvan, as gevolg van die siekte, hul geliefdes manipuleer om dalk op maniere op te tree wat later baie spyt tot gevolg kan hê vir die ondersteuner.

Sekere dinge sal jy  nie kan vermy nie, maar ander kan jy wel besluite oor neem en daarby hou.

Ek noem ‘n voorbeeld om dit beter te omskryf: As jou Bipolêre geliefde baie anti-sosiaal is, as gevolg van die siekte, kan hy/sy van jou verwag om ook mense wat naby aan jou is minder of glad nie te sien nie. Jy sal moet besluit waar trek jy die lyn. Maak tyd in  jou lewe om tyd te spandeer saam met mense vir wie jy omgee. Al is dit dan sonder jou geliefde. Kom vooraf ooreen met jou geliefde dat jy soms alleen saam met familie of vriende tyd sal spandeer. As julle die saak vooraf kan uitmaak, sal dit onnodige spanning en konflik en latere spyt en pyn by jou as ondersteuner verminder.