OORDRA VAN SLEGTE NUUS

Hier gaan dit oor familie of vriende wat dalk oorlede is, of iemand wat ernstig siek is en jy moet die nuus oordra aan jou Bipolêre geliefde, vriend of familielid.

Dit is baie belangrik om nie sommer net met die deur in die huis te val wanneer jy slegte nuus het om oor te dra nie. Dis nie nodig om vir dae daarmee te loop en worstel nie, maar kies jou woorde en tydsberekening goed. Verkry die persoon se aandag en gesels rustig en beheersd. Probeer om  jou eie emosies te beheer en moenie die Bipolêre persoon onnodig nog meer ontstel nie.

Wees voorbereid daarop dat die aanhoor van slegte nuus ‘n ergere skommeling in gemoed teweeg kan bring by jou geliefde. Afhangende van jou geliefde se gesondheidstoestand op daardie oomblik, sal dit bepaal in hoe ‘n mate hy/sy op slegte nuus sal reageer.

Nie een mens is dieselfde nie en sommige Bipolêre lyers sal dadelik baie ontsteld wees en ander mag dalk met verloop van tyd skommelinge in hul gemoed ervaar.

Dalk moet familie lede en vriende ook weet dit is beter om deur jou as ondersteuner, slegte nuus oor te dra aan die Bipolêre lyer en dit nie self oor te dra nie. Elke familie en gesin funksioneer anders, maar as jy voel dit is beter dat jy sulke nuus oordra, gesels met jou familielede en vriende hieroor sodat hulle dit in ag sal neem.

In die tyd wat volg nadat sulke nuus oorgedra is, wees daarop ingestel