TRIGGERS

Daar is sekere dinge in jou geliefde se lewe wat triggers is. Dit is dinge wat ten alle koste vermy moet word, want ’n paar triggers en allerhande ander omstandighede en dinge daarmee saam, kan die begin van ’n
maniese fase laat afskop.

Trigers kan die volgende insluit:

  • Onderwerpe waaroor gepraat word
  • Plekke wat besoek word
  • Sekere mense
  • Sekere optrede van mense